Home Quy trình thực hiện 1. Chuẩn bị 2. In nhãn mã vạch 3. Cấu hình 4. Biên mục 5. Bạn đọc 6. Lưu thông 7. Khác

Bước 2: In và dán nhãn mã vạch

Thông thường nhãn mã vạch sẽ có hình dạng và cấu trúc như thế này.

Làm thế nào để có thể tạo nhãn mã vạch thì chúng ta thao tác tuần tự các bước sau đây.


Q&A


Tham khảo cách tạo nhãn sách