Home Quy trình thực hiện 1. Chuẩn bị 2. In nhãn mã vạch 3. Cấu hình 4. Biên mục 5. Bạn đọc 6. Lưu thông 7. Khác

Bước 2: In và dán nhãn mã vạch

Thông thường nhãn mã vạch sẽ có hình dạng và cấu trúc như thế này.

Làm thế nào để có thể tạo nhãn mã vạch thì chúng ta thao tác tuần tự các bước sau đây.


(New Update): Đơn giản hơn bạn có thể sử dụng công cụ in nhãn mã vạch trực tuyến bạn có thể bỏ qua các bước ở dưới, tại địa chỉ: http://vietbiblio.vsl.vn/guide/barcode/.
Làm gì thì làm, cứ việc in và dán nhãn mã vạch trước khi biên mục để xử lý cho nhanh. Mặc kệ ai nói ngược quy trình hay sai quy trình.

Dưới đây là kiểu nhãn mà VietBiblio cảm thấy vô tác dụng nhất khi tổ chức kho mở và làm chậm thao tác thực hiện, khi phải thực hiện biên mục trước và phải mất thời gian tìm lại đúng cuốn sách để dán.
Chính vì bị đóng khung bởi kiểu nhãn này mà người ta đánh giá là ngược quy trình hay sai quy trình về vấn đề dán trước hay dán sau khi biên mục.


Lưu ý: Chúng ta không cần phân loại trước tài liệu, khi nào biên mục xong tài liệu ta sẽ in thêm nhãn gáy như dưới đây để tổ chức kho mở sau. Mà không phải bị che lấp như kiểu nhãn kết hợp ở trên.


Hướng dẫn sau đây chỉ dành cho các thư viện thích in nhãn mã vạch trên file Excel. Đã in trực tiếp trên web như phần trên tại địa chỉ: http://vietbiblio.vsl.vn/guide/barcode/ thì bỏ qua bước này.

Q&A


Tham khảo cách tạo nhãn sách