Home Quy trình thực hiện 1. Chuẩn bị 2. In nhãn mã vạch 3. Cấu hình 4. Biên mục 5. Bạn đọc 6. Lưu thông 7. Khác

Yêu cầu thiết bị tối thiểu để sử dụng VietBiblio

* Nếu có điều kiện thư viện có thể trang bị được 1-2 máy tính cho bạn đọc tra cứu, nếu không thì thư viện có thể tạo mã QR code hoặc cung cấp địa chỉ website để bạn đọc tra cứu bằng thiết bị cá nhân như điện thoại di động.

Yêu cầu về kỹ năng:

Nhân viên có kỹ năng sử dụng máy vi tính, biết sử dụng Word-Excel và sử dụng internet.

Yêu cầu thư viện sử dụng VietBiblio

- Các thư viện chỉ dùng chức năng biên mục sao chép. Hạn chế việc biên mục trực tiếp. Tài liệu nào không tìm thấy thì có thể nhờ group Zalo hỗ trợ cung cấp thư mục.
- Sử dụng khung phân loại DDC, không chấp nhận bảng phân loại 19 dãy.


Cách thức và quy trình thực hiện

Rất đơn giản và nhanh chóng

Q&A

Present