Home Quy trình thực hiện 1. Chuẩn bị 2. In nhãn mã vạch 3. Cấu hình 4. Biên mục 5. Bạn đọc 6. Lưu thông 7. Khác

Bước 3: Cấu hình ban đầu


Q&A

Nếu bạn đang sử dụng VietBiblio, bạn có thể đặt thêm câu hỏi trong group Zalo của nhóm để chúng tôi tổng hợp.