Home Quy trình thực hiện 1. Chuẩn bị 2. In nhãn mã vạch 3. Cấu hình 4. Biên mục 5. Bạn đọc 6. Lưu thông 7. Khác

Đang cập nhật

Cần tập trung vào việc biên mục và xử lý xong dữ liệu thư mục trước đã. Việc tìm hiểu quản lý bạn đọc và lưu thông cũng không mất nhiều thời gian

Q&A

Nếu bạn đang sử dụng VietBiblio, bạn có thể đặt thêm câu hỏi trong group Zalo của nhóm để chúng tôi tổng hợp.